HOME EPISODES ABOUT DOWNLOADS

MODEL WORKOUT WITH CHELSEA HUNTER

ออกกำลังไปกับกลุ่มนางแบบที่เซ็กซี่และหุ่นดีที่สุดในโลก พวกเธอจะสอนวิธีการต่างๆ ให้คุณเพื่อรูปร่างสมบูรณ์แบบ และเจาะลึกให้เห็นว่าเหล่านางแบบรักษาหุ่นให้เป๊ะอยู่ตลอดได้อย่างได้

COMMENTS