Day 1 - Settling In
Day 2 - Wild Life and Bonfires
Day 3 - Drunken Swim
Day 4 - Exploring the Jungle
Day 5 - Final Adventures

BLUE LAGOON

หนึ่งหนุ่มโสด ห้านางแบบสาวสวย และเกาะร้าง รับชมการต่อสู้ของสาวๆ เพื่อแย่งชิงที่นั่งตลอดสัปดาห์ในสรวงสวรรค์เขตร้อนเคียงข้างหนุ่มผู้โชคดีของเรา เขาจะเลือกใคร เหล่านางแบบจะพยายามขนาดไหนเพื่อให้ได้รับเลือก ติดตามได้ใน ‘Blue Lagoon’ จากนั้น รับชมว่าความสัมพันธ์ของเขาและสาวงามที่ถูกเลือกจะคงทนอยู่ตลอดสัปดาห์ที่ต้องห่างไกลจากอารยธรรม และมีเพียงธรรมชาติของเกาะแวดล้อมได้หรือไม่